fbpx

Privacybeleid

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:- De eigenaar: De eigenaar van de website;- Gebruik(en): Alle denkbare handelingen;- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;- De content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht

PrivacybeleidPrimaDerm B.V. (hierna: PrimaDerm) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u geeft, beschermd blijft. Met deze informatie kunnen wij de website personaliseren en u op termijn producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Het is aan te raden iedere keer dat u onze website bezoekt de voorwaarden door te nemen; de inhoud van dit privacybeleid kan namelijk veranderen.

Inhoudsopgave:

Verzameling & Gebruik Gegevens

Techniek & Veiligheid

Cookies

Wijzigen, inzage, verwijderen van uw gegevens

Verzameling & Gebruik Gegevens

PrimaDerm is verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u ons geeft en de bescherming ervan. De gegevens worden opgeslagen door PrimaDerm

Als u een bestelling plaatst, gebruiken we uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Met uw toestemming slaan we deze gegevens op om het winkelen bij PrimaDerm zo aangenaam mogelijk te maken. Tegelijkertijd geeft u toestemming aan PrimaDerm om zonodig uw persoonsgegevens op te vragen bij externe partijen.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken we niet als individuele (persoons)gegevens, maar om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site te analyseren. Hiermee wordt de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) verbeterd.

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die direct aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen voor het doel dat is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden, als u daarvoor ook toestemming heeft verleend.

Informatie die u vrijwillig via onze site verstrekt, bewaren en gebruiken we voor marketing- en servicedoeleinden. Als u via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u eventueel selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen over onze producten en diensten. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven en/of dit noodzakelijk is.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer we uw informatie willen gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, delen we dit vooraf mee, zodat u uw toestemming hiervoor kunt geven

Techniek & Veiligheid

Als u op PrimaDerm.nl een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Voor het verzenden en ontvangen van kritieke informatie, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde verbinding. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van op onze site ontvangen informatie zo goed als mogelijk te voorkomen.

Via onze site worden in beperkte mate zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser aanmaakt. Zij zorgen ervoor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de siteserver die de cookies doorgeeft, is www.PrimaDerm.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PrimaDerm gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PrimaDerm geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PrimaDerm, dan kunt u een e-mail sturen naar info@PrimaDerm.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Welke partij plaatst de gegevens (cookies)?

Wat is het doel van het plaatsen van de cookies?

Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard?

Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd?

Tradedoubler

Tracken van salesgegeven t.b.v. uitbetalingsfees aan affiliatenetwerk en registreren van spaarpunten klant. 

 30 dagen

Indien u gebruik maakt van externe spaarprogramma’s worden verdiende punten hiervoor niet geregistreerd.

Zanox/M4N

Tracken van salesgegeven t.b.v. uitbetalingsfees aan affiliatenetwerk en registreren van spaarpunten klant.   

  30 dagen  

Indien u gebruik maakt van externe spaarprogramma’s worden verdiende punten hiervoor niet geregistreerd.  

PrimaDerm

Middels het sessie ID cookie wordt de relatie gelegd met gegevens in de database welke tijdens de sessie zijn vastgelegd. Zoals de artikelen in de winkelmand. Dit is noodzakelijk om te bestellen.

Verwijderd aan einde sessie.

U kunt geen bestellingen plaatsen.

PrimaDerm

Laatste zoekopdrachten worden vastgelegd.

 1 Jaar

Uw laatste zoekopdrachten bij een vorig bezoek aan de website worden niet vastgelegd.

PrimaDerm

Uw laatst bekeken producten worden bijgehouden.

 1 Jaar

Uw laatst bekeken producten worden niet weergegeven.

Google Adwords Retargeting

Het doen van gerichte aanbiedingen van PrimaDerm op sites van derden.

Max. 540 dagen na laatste bezoek.

U ontvangt geen gerichte, voor u interessante, aanbiedingen van PrimaDerm op websites van derden.

Google Analytics

Bijhouden van webstatistieken.

Google Adwords Conversie

Het bijhouden van webstatistieken.

Max. 30 dagen na laatste bezoek.

Wijzigen, inzage, verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben geregistreerd. Indien ze foutief, onvolledig of irrelevant zijn, kun u verzoeken om de gegevens te veranderen of verwijderen. Per e-mail kunt u dit verzoek sturen naar info@PrimaDerm.nl. Tevens wordt in elke marketing- en service-e-mail de mogelijkheid hiertoe geboden door een hyperlink naar een online aanpas- of afmeldformulier.

Klanten zijn verplicht PrimaDerm van adreswijzigingen op de hoogte te stellen. Zolang PrimaDerm geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij PrimaDerm bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u PrimaDerm om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van PrimaDerm of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, kunt u een e-mail sturen naar info@PrimaDerm.nl of een brief sturen naar PrimaDerm.